Werkwijze

Guardian Management Consultancy werkt vanuit een aantal basisprincipes. Mensgericht, efficiënt en pragmatisch wordt er voor iedere vraag een op maat gemaakte oplossing gepresenteerd en uitgevoerd.  

Mensgericht

In de werkwijze van Guardian Management Consultancy staat de mens en zijn taak en rol binnen het bedrijf centraal. Zonder inzet, medewerking en kennisoverdracht van de mensen in een organisatie, van hoog tot laag, kan geen enkele opdracht optimaal worden uitgevoerd. Guardian Management Consultancy weet als geen ander de mensen doelgericht te inspireren. Door een positie tussen de mensen in te nemen, weet Guardian Management Consultancy de opdracht samen met de mensen succesvol te volbrengen. Menselijke interactie is een belangrijk uitgangspunt.

Efficiënt en pragmatisch

De bestuderings- en inlevingsfase van uw vraagstukken verloopt snel en degelijk. Dikke rapporten blijven achterwege, evenals ingewikkelde theoretische modellen, terminologieën en methodes. Doel- en praktijkgericht wordt de opdracht geheel naar uw wens uitgevoerd. Op basis van de bevindingen stelt Guardian Management Consultancy op hoofdlijnen een plan van aanpak op. Dit wordt met de opdrachtgever besproken en vervolgens toegepast onder continue bewaking – Guardian - van het proces. Gedurende het traject vinden evaluaties plaats om te toetsen of de strategie en praktische benadering nog met elkaar in evenwicht zijn.

Guardian Management Consultancy is dus niet de zoveelste consultancy firma die probeert u te  overtuigen van nieuwe en ingewikkelde manieren van interim projectmanagement. Maar Guardian Management Consultancy is wel de mensgerichte, snelle, doelgerichte, efficiënte en pragmatische oplossing voor al uw bedrijfsontwikkelingen.